Projektid

2017/18. õa.  projektid:

  • Tiigrikutsude ja Õnneseente rühma koostatud projekt “Talutare 12 tööd”.
  • Päikesejänkude rühma vanemõpetaja Tiia Voolaid’i koostatud projekt “Ma tean, ma näen, ma ise teen!”.
  • Sassi lasteaia  ja Tartu muusikaõpetajate aineühenduse eestvedamisel toimus 12. märtsil 2018 a. ERMis Tartu linna lasteaedade ühine Rõõmupidu ” Kodus kõik on kõige parem”. Pidu toetasid SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital  ja  Tartu linna Haridusosakond.

Rõõmupeo plakat

2018/19. õa. projektid:

  • Õppealajuhataja Regina Kullamaa koostatud projekt KIKile “Tartu Lasteaed Sass elab loodusega kooskõlas”
  • Õppealajuhataja Regina Kullamaa ja vanemõpetaja Elina Müürsepp- Popmani koostatud projekt Tartu Linnavalitsuse Haridusosakonnale “Sass õpib ja reisib looduses”                     Sass õpib ja reisib looduses- plakat 2019

2019/20. õa. projektid:

  • Õpetaja Marilin Lindmäe koostatud projekt KIKile” Tartu Lasteaed Sassi lapsed mõistavad inimese mõju veekeskkonnale”
  • Õppealajuhataja Regina Kullamaa ja vanemõpetaja Elina Müürsepp-Popmani koostatud projekt Tartu Linnavalitsuse Haridusosakonnale “Sass väärtustab eesti kultuuri”