Tegevuskava

  • Õppeaasta temaatika 2017-2018 õppeaastal: “Väärtushinnangud läbi eesti lastekirjanduse”
  • Õppeaasta temaatika 2018-2019 õppeaastal : ” Väärtustame keskkonnasõbralikku elulaadi”
  • Õppeaasta temaatika 2019-2020 õppeaastal: ” Väärtustame Eesti kultuuri”