Tartu Lasteaed Sass ja Tartu Lasteaed Karoliine ühinesid üheks asutuseks. Sellega seoses lõpetas Tartu Lasteaed Sass tegevuse 31.12.2020. a seisuga.
Alates 01.01.2021. a on ühinenud lasteaedade nimeks Tartu Karlova Lasteaed. Tartu haridusteenuste keskkonnas ARNO on lasteaia nimetus: Tartu Karlova Lasteaed Sassi maja.

Sass on nimeks mul ja

Sass on nimeks sul
igaüks, igaüks seda hästi teab.

Las ma hüppan,
las ma jooksen,
las ma ise kõike proovin.
Sass on olla hea.

Lasteaed Sass on avatud tööpäevadel kell 7.00 – 18.00.

Lasteaias töötab  1 sobitusrühm, 1 sõimerühm ja 4 aiarühma. Meil on oma logopeed ning tegutsevad viisikoor, mudilaskoor, iluvõimlemine, kunstiring, poiste akrobaatika ja inglise keel. Ujumas käiakse lähedal asuvas Aura veekeskuses.

Lasteaed Sass kuulub tervist edendavate lasteaedade võrgustikku.

Lasteaed Sass kasutab innovaatiliselt kaasaegseid õppemeetodeid ja tehnoloogilisi vahendeid.

https://www.kysk.ee/failid/File/logo/kysk-veebibanner-148x42.gif