Tartu Lasteaed Sass ja Tartu Lasteaed Karoliine ühinesid üheks asutuseks. Sellega seoses lõpetas Tartu Lasteaed Sass tegevuse 31.12.2020. a seisuga.
Alates 01.01.2021. a on ühinenud lasteaedade nimeks Tartu Karlova Lasteaed. Tartu haridusteenuste keskkonnas ARNO on lasteaia nimetus: Tartu Karlova Lasteaed Sassi maja.

Tartu Karlova Lasteaed on avatud tööpäevadel kell 7.00 – 18.00.

Tartu Karlova lasteaial on kolm maja. Sassi majas töötab  1 sobitusrühm, 1 sõimerühm ja 4 aiarühma. Meil on oma logopeed ning tegutsevad viisikoor, mudilaskoor, iluvõimlemine, kunstiring, poiste akrobaatika ja inglise keel. Ujumas käiakse lähedal asuvas Aura veekeskuses.

Lasteaed kuulub tervist edendavate lasteaedade võrgustikku.

Lasteaed kasutab innovaatiliselt kaasaegseid õppemeetodeid ja tehnoloogilisi vahendeid.

https://www.kysk.ee/failid/File/logo/kysk-veebibanner-148x42.gif